1971 - Photos

 

Algajola

 Calvi

Ile Rousse

 Omessa

Pietralba

 

Algajola - 1971

N°1 : CBD_013a.jpg- N°2 : CBD_015a.jpg

Calvi - 1971

N°1 : CBD_015b.jpg

Ile Rousse - 1971

N°1 : CBD_009.jpg- N°2 : CBD_013b.jpg

Omessa - 1971

N°1 : CBD_008.jpg

Pietralba - 1971

N°1 : CBD_012.jpg

Retour au sommaire des photos - back to pictures summary