1991 - Photos


Calvi - 1991
autorails Renault en gare (Renault railcars in station) :
N°1 -CP21A_29.jpg- N°2 -CX19_36.jpg- N°3 -CX27_43.jpg- N°4 -CX29_44.jpg- N°5 -DH3_7.jpg- N°6 : DH4.jpg

N°7 -DH34_10.jpg- N°8 : DH36.jpg- N°9 -DH37_11.jpg- N°10 -DH39_12.jpg- N°11 -DH40_13.jpg- N°12 -DH5_8.jpg

N°13 -DH70_28.jpg- N°14 -DH72_29.jpg- N°15 -DH74_30.jpg

le long de la plage (along the beach) :

N°1 : CR16_32.jpg- N°2 : CU12_45.jpgN°3 - CV20_46.jpg- N°4 -CQ10_69.jpg-

N°5 -DH2_6.jpg- N°6 : DH1.jpg

N°7 -DH63_24.jpg- N°8 -DH78_31.jpg- N°9 -DH86_32.jpg - N°10 : DH75.jpg

dans la pinède (in pine-wood) CR21_33.jpg
autorails CFD et train pour Bastia (train to Bastia) :
N°1 -CP20_70.jpg-  N°2 : DH12.jpgN°3 : DH20.jpg- N°4 -CX18_35.jpg- N°5 -CX20_37.jpg- N°6 -CX21_38.jpg

N°7 : CX22_39.jpg- N°8 : CX23_40.jpg- N°9 : CX24_41.jpg-

en gare (in station) :

N°1 : CX26_42.jpg- N°2 : CX25_62.jpg- N°3 : DH22.jpg- N°4 : DH23_9.jpg- N°5 : DH64.jpgN°6 : DH66_25.jpg

N°7 : DH68_26.jpg- N°8 : DH69_27.jpg

marchandises (goods)

N°1 : DH13.jpg


Ile Rousse - 1991
N°1 : CP31A_30.jpg- N°2 : CP30A_75.jpg- N°3 : DH14.jpg- N°4 : DH17.jpg

Ponte Leccia - 1991
en gare (in station) :

N°1 -DH43_14.jpg- N°2 : DH46.jpg- N°3 -DH47_15.jpg- N°4 -DH49_16.jpg- N°5 -DH50_17.jpg- N°6 -DH51_18.jpg

N°7 -DH52_19.jpg- N°8 -DH53_20.jpg- N°9 -DH54_21.jpg- N°10 -DH55_22.jpg- N°11 -DH58_23.jpg- N°12 : DH60.jpg

Retour au sommaire des photos - back to pictures summary